June 6, 2013

ဇြန္လအတြက္ (၇) ရက္ သားသမီး ေဗဒင္ ။


ဆရာ Dr.Tin Bo Bo ၏  Web Link  : Compubaydathukhuma

                               Facebook    : ကြန္ပ်ဴေဗဒ သုခုမ

           Dr.Tin Bo Bo's  Facebook : Dr.Tin Bo Bo

ဆရာ Dr.Tin Bo Bo ၏ အေတြးအေခၚ ၊ ေဗဒင္ပညာ
Probability ႏွင့္ Possibility မ်ားကိုေသေသခ်ာခ်ာခ်ိန္ဆ၍
တြက္ခ်က္ထားခ်င္းမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ေလးစားပါေသာေႀကာင့္
ယၡဳ  Post အား ဆရာ့ Website မွတဆင့္ ကူးယူေဖၚၿပပါသည္ ။


# တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား
သူ႕ဖက္ကိုယ့္ဖက္ မွ်တေအာင္ ေဆာင္ရြက္ညႇိႏိႈင္းမႈျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အႀကံအစည္မ်ား အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းအက်ပ္ အခက္အခဲႀကံဳေနသူမ်ား အခက္အခဲမ်ားမွ လြန္ေျမာက္ႏိုင္မည္။ အေပးအယူ ႏွင့္ အလႊဲအေျပာင္း ကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီး အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိမည္။ အလွဴဒါန ျပဳရန္ ကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္မည္။ ထီေပါက္ကိန္းရွိသည္။ (, , , ) ဂဏန္းမ်ား ပါေအာင္ထုိုးပါ။ (ဘဏ္ . . စသည္တို႕မွ) ေခ်းေငြ ေခ်းငွားရယူႏိုင္မည္။ လက္ေအာက္လူ ၊ တပည့္တပန္း အက်ဳိးေပးမည္။ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ မိမိက်န္းမာေရး ႏွင့္ မိသားစုက်န္းမာေရး ဂရုစိုက္ပါ။ အိုးအိမ္ အေျပာင္းအေရႊ႕ အလုပ္အကိုင္ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္သည္။ ေငြေၾကးကံ ေကာင္းမြန္မည့္ လ, တစ္လ ျဖစ္လိမ့္မည္။
ယၾတာ - ေမြးေန႕ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ အုန္းသီးတစ္လံုးကို စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း တစ္ခုခုအတြင္း စြန္႕ပစ္လိုက္ပါ။
.
# တနလၤာ သားသမီးမ်ား
အနစ္နာခံလုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ျပန္လည္ရရွိ ခံစားရမည့္ လ, ျဖစ္သည္။ ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ား ခံစားရရွိမည္။ ဆရာသမား အႀကီးအကဲမ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရရွိမည္။ နာမည္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားမႈ အထူးရွိမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ မိမိ ရည္မွန္းခ်က္ ၊ အႀကံအစည္မ်ား အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးကိစၥ အထူးအဆင္ေျပႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ “စန္း” အပြင့္လြန္ၿပီး လိင္ကိစၥအရႈပ္အေထြးမ်ားလည္း ၀င္လာတတ္သည္။ တနည္းနည္းျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားကိန္း ရွိတတ္သည္။ လက္ထပ္မဂၤလာျပဳရတတ္သည္။ ေငြေၾကးကံ အထူးေကာင္းေနတတ္သည္။ ေငြစုေငြပံု၀င္ကိန္း ၊ ထီေပါက္ကိန္း ရွိတတ္သည္။ ယာဥ္ကား ၀င္ကိန္း ရွိသည္။
ယၾတာ - ေနအိမ္ဘုရားတြင္ နာနတ္သီး (သို႔) နာနတ္သီးေဖ်ာ္ရည္ ကပ္လွဴပူေဇာ္လိုက္ပါ။
.

# အဂၤါ သားသမီးမ်ား
ယခုလအတြက္ ေအာင္ျမင္ေရး ၊ စီးပြားေရးပိုင္းတြင္ တိုးတက္မည့္ ကံတရားမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေဘးဥပဒ္ မကင္းေသာ လ, တစ္လ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား သတိထားပါ။ အႏုပညာရွင္မ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား လူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားမႈ ႏွင့္ ေဘးဥပါဒ္တို႕ ပူးတြဲ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ကံဇာတာမ်ဳိး ရွိေနသည္။ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဆံုးရံႈးမႈ တစ္ခုခု ႀကံဳရဖြယ္ ရွိသည္။ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ ညံ့ကိန္း ရွိသည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အဖိုးတန္ပစၥည္း တစ္ခု ျပန္လည္ေတြ႕ရွိတတ္သည္။ အခက္အခဲေတြ႕ေနသူမ်ားအား ကူညီလမ္းညႊန္မႈ ျပဳရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ မိုးႀကိဳး ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ သတိျပဳပါ။
ယၾတာ - အခမဲ့ ေဆးရံုတစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတစ္ခုခု လွဴဒါန္းလိုက္ပါ။
.
# ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား
မိမိႀကံစည္ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုကို စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကမႈ ႏွင့္ အခ်ိန္ဆြဲေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ ေပၚရန္ ေႏွးေကြးေနတတ္သည္။ ပညာေရးကံ အထူးေကာင္းမြန္ေနၿပီး အတတ္ပညာအသစ္မ်ား ဆည္းပူးရတတ္သည္။ မိမိ၏ အရွိန္အ၀ါ ႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားလာမည့္ ကာလ ျဖစ္သည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀တိုးတက္မႈအတြက္ တစ္စံုတစ္ခုကို ေက်ာခိုင္း စြန္႕လႊတ္ရဖြယ္ ရွိသည္။ မျဖစ္မေန လုပ္ကိုင္ရမည့္ အထူးကိစၥတစ္ခုေၾကာင့္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရျခင္း (သို႔) လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအား ပံုအပ္ထားရျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳဆံုရႏိုင္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးတက္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ ကာလျဖစ္သည္။ သြားကိုက္သြားနာ ၊ ဒူးနာ ၊ အရိုးအဆစ္ နာက်င္ျခင္းမ်ား ခံစားရတတ္သည္။ လူပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္းမႈ မ်ားမည့္ ကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ပင္ပန္းသေလာက္ အက်ဳိးမ်ား မည့္ လ, တစ္လ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ယၾတာ - မရွိႏြမ္းပါးသူ သက္ႀကီးရြယ္အို တစ္ဦးအား “ထီး” တစ္လက္ ၀ယ္ေပးၿပီး ကုသိုလ္ျပဳလိုက္ပါ။
.
# ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား
ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္မည့္ ကာလျဖစ္ၿပီး အသိပညာ အတတ္ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးသူမ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမည့္ လ, တစ္လျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ေဘးဥပဒ္လည္း မကင္းလွေခ်။ က်န္းမာေရး အညံ့ရွိၿပီး ေဆးရံုေဆးခန္း တက္ေရာက္ရဖြယ္ ရွိသည္။ အေသးစား ခြဲစိတ္ကုသခံရကိန္းမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္သည္။ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမေနဘဲ အနာဂါတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ အတူေန အေဖာ္, သူငယ္ခ်င္း (သို႔) အိမ္ေထာင္ဘက္ေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲရကိန္း ရွိသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ ၊ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းအတြင္း နာမည္ပ်က္ကိန္း ၊ နာမည္ဖ်က္ခံရကိန္း မ်ား ရွိေနသည္။ စိတ္ဓာတ္ တက္/က်ျခင္း ၊ ေပ်ာ္ရႊင္/၀မ္းနည္းျခင္း ၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း/ေတြေ၀ျခင္း စသည့္ စိတ္အေျပာင္းအလဲ အတက္အက်မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ လ, တစ္လ ျဖစ္သည္။
ယၾတာ - အနက္ေရာင္ သတၱ၀ါ တစ္ေကာင္ (ေခြး ၊ ေၾကာင္ ၊ က်ီး ၊ အနက္ေရာင္ ငါး .  . စသည္) ကို ေပါင္မုန္႕ ()လံုး ကုန္ေအာင္ ေကၽြးပါ။ အခက္အခဲ ရွိရင္ ကိုယ့္မွာ ရွိတဲ့ အနက္ေရာင္ အ၀တ္အစားတစ္ခုကို စြန္႕ပစ္လိုက္ပါ။
.
# ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား
ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကာလတစ္ခုျဖစ္မည္။ မၿပီးျပတ္ဘဲ ျဖစ္ေနေသာ လုပ္ငန္း ၊ စီမံကိန္းတစ္ခုကို အၿပီးသတ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့မႈ ရရွိမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ခရီးသြားလာရကိန္း ရွိသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမည္။ ေငြအထြက္မ်ားေနမည္။ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ အရံႈးျပေနတတ္သည္။ ရပ္ေ၀းေန ေဆြမ်ဳိး ၊ အေပါင္းသတင္းမ်ားထံမွ သတင္းေကာင္း ၾကားရမည္ (သို႔) လက္ေဆာင္ေကာင္း ရတတ္သည္။ အႏုပညာသမားမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွ သူမ်ားအတြက္ လူထုေထာက္ခံမႈကို မ်ားစြာ ရရွိႏိုင္သည့္ လ, တစ္လ ျဖစ္မည္။ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတတ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကးကံ မေကာင္းလွေသာ လ, တစ္လျဖစ္လိမ့္မည္။
ယၾတာ - လမ္းျပဳျပင္ျခင္းမ်ားတြင္ အလွဴေငြ ထည့္၀င္ျခင္း ၊ ခရီးသြားရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသူမ်ားကို ခရီးစားရိတ္လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါ။
.
# စေန သားသမီးမ်ား
မိမိရပိုင္ခြင့္ ၊ ေနရာဌာန ၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို အျပင္းအထန္ ကာကြယ္ရမည့္ ကာလျဖစ္ႏိုင္သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ား ႏွင့္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရဖြယ္ ရွိသည္။ သကၡတ္ညံ့သူမ်ား တရားတေဘာင္ အမႈအခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အတိတ္တြင္ အမွားမ်ားစြာ လုပ္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရတတ္သည့္ အေျခအေန မ်ဳိး ႀကံဳရႏိုင္သည္။ “ေလာကပါလတရားရွင္မွ မေကာင္းသူဖယ္ ၊ ေကာင္းသူကယ္”မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ အေဟာင္းမ်ား အသစ္ျပန္ျဖစ္တတ္သည္။ နာမည္ပ်က္ကိန္း အလြန္မ်ားတတ္ၿပီး မေကာင္းသတင္းေက်ာ္ေစာ တတ္ဖြယ္ရွိသည္။ ေလာဘအလြန္ႀကီးၿပီး ကိုယ္က်ဳိးသက္သက္သာ ၾကည့္တတ္သူမ်ား ဒုကၡမ်ဳိးစံု ႀကံဳရဖြယ္ ရွိသည့္ လ, တစ္လျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မေကာင္းေသာ အကုသိုလ္မႈမ်ားကို ယခုလတြင္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ မိမိေဆြမ်ဳိး ၊ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြမ်ား အတြင္း နာေရးကိစၥ ႀကံဳရတတ္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း က်န္းမာေရးကို အထူးသတိျပဳပါေလ။
ယၾတာ - ေဆးရံု ၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာ ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားေဂဟာ စသည့္ ေနရာ တစ္ခုခုတြင္ ဒါနမႈ တစ္ခုခုကို ျပဳပါ။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ တစ္လအတြင္း ()ေနရာျပည့္ေအာင္ အလွဴဒါနျပဳပါ။ အညံ့လြတ္ႏိုင္ပါသည္။
.
# ရာဟု သားသမီးမ်ား
ထီဆုႀကီး ေပါက္ကိန္း (သို႔) တနည္းနည္းျဖင့္ ေငြစုေငြပံု ၀င္ကိန္း ရွိတတ္သည္။ သို႕တည္းမဟုတ္ ဆုတံဆိပ္ ၊ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ခံရတတ္သည္။ မိမိ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ၀မ္းသာၾကည္ႏူး ျဖစ္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၏ အသီးအပြင့္ကို ခံစားရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ပညာဂုဏ္ေရာင္ ထြန္းေျပာင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးကမူ ခ်ဴျခာ အားနည္း ေနတတ္သည္။ ရုတ္တရက္ နာဖ်ားမက်န္းမမာ ျဖစ္တတ္သည္။ ေရႊအေရာင္း/အ၀ယ္ အမွားျဖစ္တတ္သည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းဟု ယူဆထားသူတစ္ဦး၏ မရိုးမသားလုပ္မႈကို ခံရဖြယ္ ရွိသည္။ လိင္စိတ္ဆႏၵမ်ား မ်ားျပားတတ္ေသာ လ, ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အလြန္အကၽြံမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသင့္ေပသည္။ အဆင္မသင့္ လွ်င္ ထိုကိစၥေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္ကိန္း ရွိတတ္သည္။
ယၾတာ - မၾကာမွီ ေမြးဖြားေတာ့မည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္တစ္ဦးအား ကေလးအႏွီး ႏွင့္ ကေလးအသံုး အေဆာင္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးလိုက္ပါ။ ထီထိုးလိုလွ်င္ (, , , ) ဂဏန္းမ်ား ပါေအာင္ ထိုးပါ။
.
()ရက္ သားသမီးမ်ား ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစေသာ္။
.
ေဒါက္တာတင္ဗိုလ္ဗိုလ္ (ကြန္ပ်ဴ-ေဗဒသုခုမ)


0 မွတ္ခ်က္ ။: